Polityka prywatności

1. Portal redukuje zastosowanie oraz zbieranie danych o Użytkownikach do koniecznego minimum wymaganego do dostarczania usług na najwyższym szczeblu.

 

2. Aby dodać ogłoszenie, Użytkownik obowiązkowo musi podać takie dane jak:
- adres e-mail, na który mają kontaktować się zainteresowani ogłoszeniem
- województwo, którego oferta zamieszczona w ogłoszeniu dotyczy
- powiat, którego oferta zamieszczona w ogłoszeniu dotyczy
- adres IP, z którego dodawane jest ogłoszenie

Ponadto dobrowolnie Użytkownik Portalu ogłoszeniowego Białystok Ogłoszenia ma prawo podać dakie dane jak:
- numer telefonu, pod którym mają kontaktować się zainteresowani ogłoszeniem
- adres, którego oferta zamieszczona w ogłoszeniu dotyczy
- miejscowość, którego oferta zamieszczona w ogłoszeniu dotyczy
- kod pocztowy, którego oferta zamieszczona w ogłoszeniu dotyczy

3. Powyższe dane zbierane i przetwarzane są w celu prezentacji ogłoszeń na Portalu Białystok Ogłoszenia. 

4. Dane przechowywane są z zachowaniem wszelkiej ostrożności. Przekazanie ww. danych zachodzi wyłącznie na żądanie upoważnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań. Poza ww. przypadkiem zebrane dane nie są przekazywne osobom ani podmiotom trzecim.


5. W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji funkcjonujących w Portalu, współdziałamy z policją, prokuraturą, sądami, aby pomóc w ujęciu osób dopuszczających się nieprzestrzegania prawa.
 

6. Użytkowanie adresów IP użytkowników służy diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa i w administrowaniu Portalem.

7.  Portal wykorzystuje pliki „cookies", jakie umożliwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies" obejmują potrzebne dane oraz są zapisywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy powtórnym połączeniu się z tym komputerem. Zapisywane „cookies” działają jedynie w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika oraz hasła, generowania statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych oraz reklamodawców, demonstracji reklam internetowych o treści najbardziej przybliżonej do zainteresowań Użytkownika i tworzenia sond internetowych oraz zapewniania ich przed niejednokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą informacji personalnych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji którychkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe oraz mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Zamknięcie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów Portalu.

 

8. Użytkownicy Białystok Ogłoszenia mają możliwość łatwego kontaktu mailowego z administracją Portalu poprzez korespondencję elektroniczną. Użytkownicy, jacy mają pytania dotyczące tejże Polityki Prywatności, praktyk dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w Portalu, lub pragnął dokonać wglądu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni są o przesłanie odpowiedniej informacji na adres: info(at)alfakoncept.pl

8. Zarządanie usunięcia danych osobowych z Portalu Białystok Ogłoszenia skutkuje bezpowrotnym usunięciem wszelkich ogłoszeń oraz kont użytkowników z któtymi są powiązane.